Modern, svensk och jämställd - om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962-2007

Författare
Angerd Eilard
(Angerd Eilard.)
Genre
Bok, theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarutbildningen, Malmö högskola, Holmberg 2008 Sverige, Malmö, Malmö 482 sidor. ill. 24 cm 978-91-977100-0-8
Malmö högskola, Lärarutbildningen 2008 Sverige 490