Moderna klassiker och socialt arbete

Författare
(Lars Dahlgren & Arne Kristiansen (red.).)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ. 1994 Sverige, Umeå 113 sidor.