Moderne krigskunst - en presentasjon av moderne militærmakt og militærteori

Författare
Nils Marius Rekkedal
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Forsvarets stabsskole, 2003 2003 Norge, Oslo 670 sidor. : ill. 82-995678-7-4
Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögsk. 2001 Sverige, Stockholm 492 sidor. ill. 25 cm