Moderne matematikk i skolen D. 3, D. 4, D. 5, Normalplanutvalgets læreplan i matematikk : en læreplan i samsvar med ny matematikk, Den midlertidige mønsterplanen : en moderne og en tradisjonell læreplan, Internasjonal brytningstid og nasjonal uro : moderne matematikk i søkelyset - internasjonale reformbestrebelser og nasjonalt læreplanarbeid

Författare
Gunnar Gjone
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1983 Norge, Oslo 110, 106, 122 sidor.