Moderne matematikk i skolen D. 6, D. 7, D. 8, Matematikkutvalg for grunnskolen og mønsterplanen : en moderne eller en tradisjonell læreplan, Midlertidige fagplaner og mønsterplantillegget : matematikkplanen for ungdomstrinnet - en problematisk innføring, Moderne matematikk : en reform, dens innføring og avslutning - internasjonale reformbestrebelser og nasjonalt læreplanarbeid

Författare
Gunnar Gjone
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1983 Norge, Oslo 97, 55, 66 sidor.