Modernt frälse - banden med historien - 1900-talets adel berättar

Författare
Per-Erik Strandberg
(Per-Erik Strandberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutet för folklivsforskning, Stockholms universitet 1991 Sverige, Stockholm 25 sidor