Modular seat option system

Författare
Mikael Johansson
(Mikael Johansson, Johan Ålander.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högsk. 2004 Sverige, Göteborg viii, 72 sidor. ill.