Mon temps, 4

Författare
Gabriel Hanotaux
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1947 Frankrike, Paris 330 sidor.
Société de l'Histoire Nationale 1940 Frankrike, Paris 372 sidor illustrationer 20 cm
Société de l'Histoire Nationale 1938 Frankrike, Paris 531 sidor illustrationer 20 cm
Société de l'histoire nationale etc. 1933- Frankrike, Paris v : ill (incl. ports.) 21 x 15 cm
Société de l'Histoire Nationale 1933 Frankrike, Paris 355 sidor illustrationer 20 cm