Monetary policy signaling and movements in the Swedish term structure of interest rates

Författare
Malin Andersson
(Malin Andersson, Hans Dillén, Peter Sellin.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges Riksbank 2001 Sverige, Stockholm 36 sidor. diagr., tab.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan