Monicas ideal - roman

Författare
Pamela Wynne
(Övers. av Eva Wahlenberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1926 Sverige, Stockholm 408s