Monologen 1, Äktenskapet - en fantastisk berättelse

Författare
Erik Widbom
(Erik Widbok.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
s.n., Rundqvist 1966 Sverige, S.l., Göteborg 96 sidor.