Monteringsbyggeri i de europeiska länderna - orsaker, teknik, erfarenheter

Författare
Mejse Jacobsson
(Mejse Jacobsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svensk byggtjänst 1960 Sverige, Stockholm 8 sidor.