Monteringsfärdiga trähus - från Fredrik Blom till elementhus : examensarbete i arkitektur husbyggnad CTH 1988

Författare
Göran Peyronson
(Göran Peyronson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekn. högsk. 1988 Sverige, Göteborg 117 sidor. ill.