Mor Lisas sorgebarn - En berättelse om en finsk dövstum gosse

Författare
Julia Stadius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
P. Alfr. Persson 1928 Sverige, Uppsala 32s
P. A. Persons förl. 1922 Sverige, Uppsala 32s
P. Alfr. Persons förl. 1919 Sverige, Uppsala 35 sidor.