Mord på 31. etage

Författare
Per Wahlöö
(Per Wahlöö på dansk ved Henning Ipsen.)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Spektrum 1974 Danmark, København 185 sidor. 20 cm