Morden i Chelsea

Författare
Lionel Davidson
(Lionel Davidson övers. av Brita Dahlman.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt, Esselte Herzog 1980 Sverige, Stockholm, Nacka 270 sidor. 22 cm