Morden i midsommar

Författare
Ann-Louise Abbestam
(Maria Wells, Ann-Louise Abbestam, Vanessa L Allerth, Tina Bertilsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ordberoende Förlag 2023 Sverige 305 sidor 22 cm 978-91-89363-94-6