Mores heroicæ ætatis apud veteres Græcos et Scandinavos comparati. Dissertatio, cujus partem primam venia ampl. fac. philos. Upsal. præside mag. Erico Gust. Geijer ... pro gradu philosophico p. p. Jöns Söderberg stip. Jungbl. Vermel. In audit. Gustav. die XV Maji. MDCCCXXX. h. a. m. s

Författare
Erik Gustaf Geijer
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1830 Sverige, Upsaliæ excudebant regiæ academiæ typographi [4], 8 sidor. 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan