Morfars läderpung

Författare
Gerda Ghobé
(Gerda Ghobé (Lillemor))
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hall 1935 Sverige, Jönköping 26,(1)s : Ill