Mormosa katt - på läjesboa

Författare
Rut Olsson
(Rut "Puck" Olsson översättare: Elly och Ester Augustsson illustrationer: Hjalmar Larsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
R. Olsson 1997 Sverige, Älvdalen 32 sidor. : ill. 15 x 21 cm