Morotsodlingen i Stora Mellösa

Författare
Åke Barklund
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kulturgeogr. inst., Uppsala univ. 1966 Sverige, Uppsala 13 sidor. : diagr., tab.