Morske män och menlösa mamseller, Studieplan/Arbetsbok - en bok om roller och kön

Författare
Birgitta Onsell
(Birgitta Hahn, Christina Mure, Birgitta Onsell)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT 1978 Sverige, Stockholm 56 sidor. 91-36-01230-0, 91-36-01093-6