Morske män och menlösa mamseller - en bok om roller och kön

Författare
Birgitta Onsell
(Birgitta Onsell teckningar och omsl.: Roger Palmqvist.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT, Gummesson 1978 Sverige, Stockholm, Falköping 190 sidor. ill., tab. 20 cm
LT 1978 Sverige, Stockholm 56 sidor. 91-36-01230-0, 91-36-01093-6