Morups Tånge - mellan himmel och hav

Författare
Björn Bergenholtz
(Björn Bergenholtz.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tre böcker, Grafikerna 1995 Sverige, Göteborg, Kungälv [2], 114 sidor. ill. (vissa i färg), kartor (huvudsakligen i färg) 19 x 22 cm