Moskva OS - idrott och politik

Författare
Anders Gärderud
(Anders Gärderud, Roland Andersson, Olle Svenning m. fl.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbetarrörelsens internationella centrum (AIC) 1980 Sverige, Stockholm 48 sidor. : ill. 17 cm