Moss jernverk - "et af de skjönneste anlæg i staten"

Författare
Lauritz Opstad
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1950 Norge, Moss 301 sidor.