Mossor i Färnebofjärdens nationalpark - en inventeringsrapport

Författare
Tommy Pettersson
(Tommy Pettersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen Västmanlands län, Miljöenheten 2005 Sverige, Västerås 95 sidor. ill.