Mot en förståelse av kvinnomisshandel som en social process

Författare
Margareta Hydén
(Margareta Hydén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1996 Sverige, Stockholm S. 67-74