Mot ett modernt livsmedelssystem - livsmedelshygien och livsmedelskontroll i Sverige och Norden 1850-1950

Författare
(Redaktör: Per Eriksson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, Bulls Graphics 2015 Sverige, Stockholm, Halmstad 480 sidor 25 cm 978-91-86573-58-4