Mot glömskans tyranni - en nationell bevarandeplan för fotografi

Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fotorådet och Fotosekretariatet, Nordiska museet, Garnisonstr. 1997 Sverige, Stockholm, Stockholm [2] sidor., sidor. 5-77 30 cm