Mot lärdomens topp - svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och yrkesbana under 1900-talets första hälft

Författare
Tobias Dalberg
(Tobias Dalberg.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Acta Universitatis Upsaliensis 2018 Sverige, Uppsala 313 sidor illustrationer 978-91-513-0304-8
Acta Universitatis Upsaliensis 2018 Sverige, Uppsala 313