Mot ljuset - dikter

Författare
John Tandberg
(J. Tegbrand.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tandberg, H. Ohlsson 1919 Sverige, Lund, Lund 33 sidor., 1 pl.-bl.