Motorfabriken som är annorlunda - E-fabriken : vision och verklighet

Författare
Jan Forslin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
FA-rådet 1987 Sverige, Stockholm 110 sidor. : ill.