Moulin Rouge på svenska - Varietéunderhållningens kulturhistoria i Stockholm 1875‐1920

Författare
Björn Ivarsson Lilieblad
Genre
Statlig publikation, theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Linköping University Electronic Press 2009 Sverige, Linköping 294
Tema kultur och samhälle, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet, LiU-tryck 2009 Sverige, Linköping, Linköping 297 sidor. ill. 24 cm 978-91-7393-647-7