Movie parade 1888-1949 - a pictorial survey of world cinema

Författare
Paul Rotha
(Paul Rotha and Roger Manvell prepared in collaboration with The British Film Academy.)
Genre
Bildverk
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studio 1950 Storbritannien, London 160 sidor. ill.