Mr. Finchley discovers his England

Författare
Victor Canning
(Med anmärkningar av Einar Flodin)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
A. V. Carlson 1951 Sverige, Stockholm 180s
A. V. Carlson 1946 Sverige, Stockholm 180s
A. V. Carlson 1940 Sverige, Stockholm 180s