Muddus

Författare
Tore Arnborg
(Under medverkan av Hugo Sjörs (myrarna), Nils Quennerstedt (vattnen) och Viking Olsson (djurlivet).)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rydahl 1960 Sverige, Stockholm, Stockholm 32 sidor. ill.