Multi-optical mine detection system (MOMS) - final report

Författare
Dietmar Letalick
(Dietmar Letalick, Ingmar Renhorn and Ove Steinvall)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Information Systems, Swedish Defence Research Agency (FOI) 2009 Sverige, Linköping 58 sidor.