Multicultural Perspectives in Music Education

Författare
William M.; Campbell Anderson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
R&L Education 2011 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Lanham
Rowman & Littlefield Education 2010 Utgivningsland okänt / Ej specificerat