Multimedias betydelse för företagspresentationer i polymerbranschen

Författare
Lars Ahlin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg, Lunds universitet 2002 Sverige, Helsingborg 66 sidor. : ill.