Multinational Corps North East - "Baltic Corps" - en framtida partner i Östersjöområdet?

Författare
Karlis Neretnieks
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 2006 Sverige, Stockholm 38 sidor.