Multinational business operations 3, Marketing management

Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1973 USA, Pacific Palisades, Calif 293 s 0-87620-593-7