Multinationell verifikationssatellit? - en förstudie : teknik, användningsmöjligheter, organisationsalternativ

Författare
Lars B. Wallin
(Lars B Wallin med bidrag från Ulf Ekblad ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Huvudavd. 1, Försvarets forskningsanstalt i samråd med Försvarsstaben och Rymddelegationen 1988 Sverige, Stockholm 59 sidor.