Multiple choise-essä - undersökning av skillnader/likheter vid skriftlig examination inom ett teoretiskt medicinskt ämne

Författare
Bo Sönne
(Bo Sönne och Bo Franzén)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1972 Sverige, Umeå 24 sidor.