Mungo Parks Resa i det inre af Africa, åren 1795 til 1797. Sammandrag

Originaltitel
Travels in the interior districts of Africa
Författare
Mungo Park
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(ordenstryckeriet : Pfeiffer 1800 Sverige, Stockholm, tryckt i Kongl. ordens boktryckeriet hos assessoren Johan Ffeiffer !, dvs. Pfeiffer år 1800 [16], 359 [9] sidor. 8:o.