Skrifter 14, Muntergökar och dummerjönsar : små teckningar ur folklivet

Författare
Henrik Wranér
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Scania 1963 Sverige, Malmö 79 sidor.
Engberg-Holmberg Publ. Co. 1902 USA, Chicago 98 sidor. 18 cm
Albert Bonniers förlag 1898 Sverige, Stockholm 80 sidor
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan