Samlade noveller I

Originaltitel
Noveller Urval
Författare
Mirjam Tuominen
(Mirjam Tuominen.)
Målgrupp
Vuxen
Genre
Novell, Noveller
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Modernista, Holmbergs 2018 Sverige, Stockholm, Malmö 286 sidor 21 cm 978-91-7701-762-2
Söderström 1939 Finland, Helsingfors 220 sidor.
Fritze 1939 Sverige, Stockholm 220 sidor.