Murnis eller De dödas sagor

Författare
Carl Jonas Love Almqvist
(Carl Jonas Love Almqvist utg. av Erik Gamby)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bokgillet, Seelig 1960 Sverige, Uppsala, Stockholm 167 sidor.