Murnis eller De dödas sagor

Författare
Carl Jonas Love Almqvist
(Carl Jonas Love Almqvist utg. av Erik Gamby.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bokgillet, Seelig, Fyris-tr. 1960 Sverige, Uppsala, Stockholm, Uppsala 167 sidor.