Music and Irish cultural history

Författare
(Edited by Gerard Gillen & Harry White)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Irish Academic Press cop. 1995 Irland, Dublin 236 sidor. 0-7165-2536-4