Musiken vid Nykarleby seminarium - 1873-1971

Författare
Rafael Ahlbeck
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förf. 1979 Finland, Nykarleby [4], 368 sidor. : ill. 21 cm 951-99202-0-X